Elektronisk kommunikation 

Der kan bestilles tid til konsultation eller blodprøvetagning samt recepter via elektronisk kommunikation, det kan gøres via Min Læge-appen.       

Der kan kun bestilles tid til ikke akutte ting og man skal altid afvente en godkendelse fra Lægehuset, før man kan regne med at bestillingen er i orden.

I tvivlstilfælde ring hellere en ekstra gang

E-konsultation er beregnet til små spørgsmål der kan afklares med et enkelt svar, ellers skal man bruge telefonen eller komme til konsultation. E-konsultation kan ikke benyttes til akutte problemstillinger, da svar på dagen ikke kan garanteres. Vi henstiller til at man ikke bruger E-konsultation til tidsbestilling og anmoder om at man opretter hver enkelt bruger for at undgå, at det bliver journalført i fejl journal.

Direkte link til elektronisk kommunikation

Hvis man benytter Appen Medicinkortet, får man ikke svar ved medicinbestilling. Hvis vi ikke kan bestille det ønskede gives ikke besked, da der ikke er en svarmulighed for os ved bestillingen.

Medicinbestilling er beregnet til det medicin man har fået før og får fast.
Man går direkte ind på sit medicinkort hos Lægehuset og kan se den medicin vi har stående. Hvis det ser ud som om, man ikke kan bestille, kan det skyldes at der ligger en recept med flere udleveringer på apoteket. Det kan også skyldes en fejl i vores registrering af antal tabletter per dag. Ring derfor i denne situation.

Man skal altid bestille mindst dagen før man skal bruge medicinen.

Vedrørende afhængighedsskabende medicin

Fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, med mindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation.

Du skal derfor bestille en tid hos en af sygeplejerskerne for at få op- følgning på og mindske risikoen for afhængighed af medicinen.

Afhængighedsskabende medicin er i henhold til Sundhedsstyrelsen:

  • Morfin og morfinlignende midler som f.eks. Dolol, Tramadol, Oxycontin, Oxynorm.
  • Benzodiazepiner (beroligende medicin) og lignende stoffer inklusiv sovemedicin.
  • Visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugsrisiko, f.eks. ADHD-medicin.

Disse lægemidler må ikke bestilles elektronisk.