Telefontid

Hver dag sidder lægerne ved telefonen mellem kl. 8-9 på skift.

Da lægerne skiftes til at passe telefonen kan man ikke regne med, at kunne tale med sin sædvanlige læge, hvis ikke han/hun har telefontid. I særlige tilfælde vil man kunne ringes op senere på formiddagen.

Sygebesøg skal aftales med lægen i telefontiden.

Receptbestilling             

Receptfornyelser skal ske udenfor telefontiden, for ikke at blokere telefonen for de patienter der ringer for at tale med lægen.

Vi henstiller således til at recepter bestilles mellem kl. 9-14. Eller man kan oprette sig som bruger på E-portalen (knap på forsiden) og bestille derigennem.

Tidsbestilling

Tidsbestilling skal helst ske mellem 9-14, men kan også klares ud over dette tidsrum, hvis man er forhindret i at ringe der.

Der er mulighed for at aftale tider mellem 8-14.30 hver dag, onsdag tillige 16-17.30, hvor lægerne på skift har konsultation.

Der er ikke åben konsultation, men ved akut sygdom vil man altid kunne aftale at komme hurtigt til, hvor man så bliver set af den læge der først får tid.

Sådan får du mest ud af din konsultationstid hos lægen: (følg linket)

Blodprøver

Blodprøver der skal tages for sygehuset, skal aftales, og de vil skulle tages mellem 8 og 14.

Da prøverne skal tages samtidig med de prøver der skal tages på patienter som har været i konsultation hos en læge, kan der være ventetid.

Akuttelefon

Vi har frokostpause fra 12.30 – 13.00. I den periode er der telefonsvarer med et akutnummer du kan ringe på.

Det samme gælder for pausen 10.20 – 10.40.

Hvis der er tale om akut sygdom, der ikke kan vente, er man velkommen til at ringe på det telefonnummer der oplyses.

Elektronisk kontakt

Vi anbefaler at benytte appen “min læge” da den indeholder de funktioner man som patient har brug for.
Det gælder tider, medicin og skriftlig kontakt.

Om Lægehuset

Lægehuset er en kompagniskabsspraksis, hvor patienterne tilmelder sig Lægehuset som helhed, og derefter benytter enten den læge man gerne vil eller den læge der har bedst tid.

Vi har åben for tilgang af nye patienter.

Vi har kørestolsrampe og automatiske døre.

Lægehuset varetager videreuddannelse af læger, som er færdiguddannede. Der er næsten altid en ung læge, som skal være her ½ år ad gangen, samt nogle som i deres videreuddannelse til praktiserende læger kommer en dag hver måned

De nye Tolkeregler, inkl. gebyrstørrelser